پرداخت تسهیلات 50 میلیارد ریالی به دارندگان پایانه های فروشگاهی بانک سپه

به گزارش بانک سپه؛ در این طرح کلیه مشتریان دارای حساب جاری عادی و سپرده های کوتاه مدت متصل به درگاه های مذکور با توجه به میانگین موجودی حساب خود می توانند طبق قوانین و سیاست های اعتباری بانک سپه از اولویت دریافت سرویس مرابحه برخوردار شوند. مشتریانی که قصد استفاده از طرح کاراسان را دارند حداقل دو و حداکثر شش ماه فرصت دارند تا با میانگین گیری موجودی حساب خود میزان تسهیلات پرداختی را تعیین کنند.

شایان ذکر است مدت بازپرداخت تسهیلات در قالب طرح کاراسان برای حالت اقساطی از 12 تا 36 ماه و در حالت وام اقساطی شش ماه با توجه به شرایط میانگین گیری، نوع حساب و مورد نظر از نرخ مشتری

  موقعیت متزلزل بایدن و چرخش تند بارهام!

دیدگاهتان را بنویسید