پرداخت کند 4200 دلاری ادامه دارد!

10734 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، تحقیقات نشان می دهد که پرداخت مخفیانه 4200 دلار همچنان ادامه دارد! و این بمب مخرب هنوز خنثی نشده و در اقتصاد ایران فعال است و ذخایر ارزی کشور را از بین می برد و برای دست اندرکاران سیاسی رانت و فساد ایجاد می کند.

داشتن دلار 4200 دلاری در اقتصاد تحت هر عنوان به معنای تخریب ذخایر ارزی کشور و ادامه بحران و نوسانات ارزی و همچنین پرداخت کرایه هر کالا از کاغذ تا دارو و سایر اسامی به ظاهر موجه متوقف شود.

پایان /

  «رتبه بندی معلمان» را به معیشت ربط ندهید/ ابزار تحول آموزش و پرورش نباید به یک موضوع سطحی و سیاسی تبدیل شود/ عنوان این لایحه به «اصلاح نظام پرداخت معلمان» تغییر کند.

دیدگاهتان را بنویسید