پرداخت 61000 میلیارد ریال تسهیلات خرد بدون اخذ ضامن

10575 خبر اولیه

طبق سرمقاله ای به نقل از شادا، آقا صعودی مدیرکل خدمات بانکی و بیمه ای وزارت اقتصاد و دارایی وی ضمن اعلام خبر فوق گفت: بانک سپه با پرداخت بیش از 18 هزار میلیارد ریال، بانک تجارت با پرداخت 10 هزار و 500 میلیارد ریال و بانک رفاه کارگران با پرداخت بیش از 8.7 میلیارد ریال بدون ضامن، از نظر مبلغ پرداختی در رتبه اول قرار گرفتند. دوم و سوم

مدیرکل خدمات بانکی و بیمه ای وزارت اقتصاد و دارایی افزود: اخذ ضامن و 12 بانک دولتی و نیمه دولتی نیز در اجرای این طرح مشارکت خوبی داشتند.

پایان /

  زمان پردازش آخرین چرخه انتقال پول ثابت را تغییر دهید

دیدگاهتان را بنویسید