پروتکل جدید سازمان بهداشت جهانی؛ مجوز کشتن یک کودک صادر شده است

12244 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، پس از تاج، مردم ایران با نام سازمان جهانی بهداشت (WHO) بیشتر آشنا شدند، زیرا پروتکل های بهداشتی این سازمان برای تاج (از قرنطینه، محدودیت های مختلف … تا واکسیناسیون اجباری کرونر) است. در کشور ما اعمال می شود.

اکنون گزارش شده است که سازمان بهداشت جهانی در دستورالعمل جدید خود خواستار آزادی سقط جنین تا زمان تولد شده است.

به گزارش وب سایت دیلی میل، دستورالعمل های جدید سازمان بهداشت جهانی ادعا می کند که قوانین ضد سقط جنین ناقض حقوق «زنان، دختران یا سایر زنان باردار» است. این سند همچنین ادعا می کند که محدود کردن سقط جنین عواقب نامطلوبی برای “نوجوانان” دارد.

سازمان ملل نیز از این پیشنهاد استقبال می کند.

انتشار این بخشنامه جدید اعتراضات زیادی را برانگیخته است. معترضان معتقدند آزادی سقط جنین در واقع مجوزی برای کشتن است.

در هیچ جای این سند 210 صفحه ای اشاره ای به بحث اخلاقی در مورد حقوق کودک متولد نشده نشده است. اگرچه جنین در سه ماهه سوم از نظر روانی و هوشمندی با نوزادان تفاوتی ندارد.

این سند همچنین سقط جنین بر اساس جنسیت را سرکوب می کند. این در حالی است که در برخی کشورها مانند هند، چین و پاکستان، سنت سقط جنین دختر رایج است.

اعضای Planned Parenthood، بزرگترین سازمان سقط جنین در ایالات متحده، اعضای فعال لابی قانونی سقط جنین هستند.

پایان /

  جناب معاون وزیر نمی توان با پیام های تبریک رزومه ساخت

دیدگاهتان را بنویسید