پشتیبانی از راه اندازی 1401 شرکت در سال 1401

به گزارش سرمقاله، محمدرضا فرزین، مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای عالی هماهنگی بانک‌های دولتی در توییتی نوشت:

پشتیبانی از راه اندازی 1401 شرکت در سال 1401

یکی از اقدامات مهم بانک ملی در سال جدید کمک به ایجاد 1401 کسب و کار مولد و اشتغالزا در کشور خواهد بود. امسال بانک ملی در نظر دارد بر اساس آمایش سرزمین و مزایای هر منطقه از کشور این کار را انجام دهد.

12408 خبر اولیه

پایان /

  رشد بازار برق در سوریه

دیدگاهتان را بنویسید