پلیس هنگام باز کردن حجاب چه می کند؟

کسانی که به دلایلی سرسختانه کشف حجاب می کنند مجرم محسوب می شوند.

به گزارش رجانیوس به نقل از فارس، سردار محمد رستمی رئیس پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه عمل پلیس در بازکردن حجاب در خیابان ها، کوچه ها و مغازه ها گفت: پلیس تکالیف قانونی دارد. قانونگذار گشایش حجاب را جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین کرده است و بر اساس ماده قانونی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از طریق سامانه طرح نظارتی موظف به اجرای قانون و انجام تعهدات قانونی خود است.

رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا گفت: کسانی که به دلایلی لجوجانه می خواهند حجاب را باز کنند قطعا مجرم هستند و طبق قانون مجرم محسوب می شوند و وظیفه پلیس اجرای قانون است چرا که افشای حجاب است. جرم است و با بحث بدحجابی متفاوت است.»

سردار رستمی با بیان اینکه گشایش حجاب در ماده 638 قانون مجازات اسلامی و تبصره یک آن مجازات حبس دارد، خاطرنشان کرد: پلیس کاری جز مبانی قانونی نمی تواند انجام دهد. پلیس موظف به اجرای قانون است و قانونگذار کشف حجاب را جرم انگاری می کند و بر این اساس کشف کنندگان جرم مجرم شناخته می شوند و پلیس با آنها برخورد می کند.

  پرچمدار برقی مرسدس بنز 536 اسب بخار

دیدگاهتان را بنویسید