پنجره واحد مالیاتی، پنجره ای رو به هوشمند مالیات و ایران سربلند

16162 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه پنجره واحد مالیاتی با شعار «احترام به ارباب رجوع و تسهیل مالیات استانی» خدمات الکترونیک مالیاتی را به شهروندان و مودیان ارائه می کند، گفت: هدف از ایجاد فروشگاه واحد مالیاتی، ادغام کلیه سیستم ها در یک پورتال، ایجاد وحدت رویه برای تسهیل و تسریع خدمات، جلوگیری از حضور فیزیکی مودیان، کاهش هزینه های سازمان و مودیان، جلوگیری از مصرف کاغذ و حرکت به دولت الکترونیک

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از دریافت خدمات مالیاتی کلیه شهروندان و مودیان با مراجعه به سامانه my.tax.gov.ir خبر داد و اظهار داشت: کلیه خدمات ارائه شده در پنجره واحد مالیاتی بر اساس کاربر شماره شناسایی ملی است. شماره وارد شده در سیستم

دکتر منظور امکان مشاهده جزییات پرونده های مالیاتی را یکی از ویژگی های مهم پنجره واحد مالیاتی برشمرد و اظهار داشت: مشاهده پرونده مالیاتی عملکرد (درآمد)، فایل ارزش افزوده، پرونده خانه های خالی، پرونده های مربوط به خانه های لوکس و پرونده ها. مربوط به خودروهای لوکس از جمله این خدمات است.

به گزارش اینتا، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور امکان دسترسی به پوشه مودیان را برای عملیات مربوط به اجرای قانون پایانه ها در مغازه ها و سامانه مودیان مانند مدیریت فاکتورهای خرید و فروش، در نظر گرفته است. از دیگر امکانات پنجره واحد مالیاتی اشاره کرد و تاکید کرد: با خدمات الکترونیک مالیاتی ارتباط مودیان با سازمان امور مالیاتی به حداقل می رسد و شهروندان از آخرین وضعیت پرونده مالیاتی خود و سایر خدمات مالیاتی الکترونیکی به صورت سریع و سریع بهره مند می شوند. بستری مطمئن بدون عوارض معمول که باعث افزایش رضایت مودیان، بهبود سلامت سیستم اداری و کاهش مصرف کاغذ می شود.

  مجلس در حال بررسی مرگ یوزپلنگ ایرانی است

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید