پنج استان کشور یک هفته بدون مرگ و میر عروق کرونر

در یکصد و شانزدهمین هفته اپیدمی کووید 19 در ایران، مرگ و میر ناشی از این بیماری در پنج استان کشور به صفر رسید و در 28 استان تعداد بیماران بستری کاهش یافت.

به گزارش رجانیوس به نقل از ایرنا، معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز شنبه با انتشار گزارشی گفت: بررسی هفتگی وضعیت کنونی کرونا در کشور در هفته سوم اردیبهشت ماه مصادف با صد و شانزدهمین هفته بیماری عروق کرونر قلب در پنج استان زنجان، سمنان، فارس، کردستان و گلستان مرگ و میر از تاج صفر است.

همچنین تعداد بیماران سرپایی مثبت شناسایی شده در هفته گذشته ۲۲۱۸ نفر، تعداد بستری‌های جدید ۵۳۶ نفر و فوت‌های جدید در هفته گذشته ۷۸ نفر بوده است.

در استان تهران تعداد بیماران سرپایی مثبت شناسایی شده در هفته‌های اخیر ۸۲ نفر، تعداد بستری‌های جدید ۹۵ نفر و فوت‌های جدید ۱۲ نفر بوده است.

همچنین در استان تهران نیز در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بروز و مرگ و میر در استان متوسط ​​برای کشور است.

تاکنون ۶۴ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۶۱۰ نفر نوبت اول، ۵۷ میلیون و ۶۹۰ هزار و ۹۷۵ نفر نوبت دوم و ۲۷ میلیون و ۲۸۹ هزار و ۹۷۶ نفر نوبت سوم واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند. به 149 میلیون و 406 هزار و 561 دوز رسیده است.

شب گذشته 16 هزار و 22 دوز واکسن کراون در کشور تزریق شد.

  سیاست های قیمت گذاری هاست و سرور موثر

دیدگاهتان را بنویسید