پورابراهیمی: دولت روحانی منجر به فقیر شدن مردم شد

جایگاه دهک های بالا تغییر چندانی نکرده است اما بخش مهمی از دهک های میانی به زیر خط فقر رسیده اند که بسیار نگران کننده است.

به گزارش رجانیوز، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا در واکنش به برخی ادعاهای مسئولان دولت قبل مبنی بر عملکرد اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم و پیامدهای این امر، شاخص های اقتصادی از سال 2012 تا 2019 توضیح داده شده است.

رشد درآمد سرانه در دوره 1392-1399 نزدیک به صفر بوده است

رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی افزود: رشد درآمد سرانه در بازه زمانی 1392 تا 1399 نزدیک به صفر بوده در حالی که بر اساس برنامه پنجم و ششم برای توسعه درآمد سرانه ملی در این مدت، رشد درآمد سرانه کشور در سال 1399 نزدیک به صفر بوده است. قرار بود حدود 47 درصد رشد کند.

پور ابراهیمی ضریب جینی را یکی از شاخص های عدالت در جامعه خواند و اظهار داشت: ضریب جینی در این مدت همواره افزایش یافته و از 0.36 در سال 1392 به 0.40 در سال 1399 رسیده است که در نتیجه در این دوره نابرابری در جامعه تشدید شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تورم در سال 1398 را به حدود 47 درصد رساند و گفت: با وجود کاهش موقت تورم در سال‌های میانی دولت و حتی تک رقمی شدن تورم در سال‌های 1394 و 1395، اما به دلیل نرخ تورم در سال‌های اخیر، متوسط ​​نرخ تورم بالاتر از نرخ تورم بلندمدت اقتصاد ایران بوده است.

  تصمیم خاص دولت برای کاهش قیمت تمام شده و بهبود کیفیت خودروها

دهک های متوسط ​​در دولت قبل به زیر خط فقر سقوط کردند

پور ابراهیمی با بیان اینکه بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مدت مذکور سطح فقر به میزان قابل توجهی افزایش یافته و به حدود 32 درصد رسیده است، گفت: نرخ فقر در سال 1392-1399 نشان دهنده وخامت وضعیت اجتماعی جامعه است. جامعه به ویژه دهک های پایین و متوسط ​​در دولت یازدهم و دوازدهم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مجموعه موارد فوق نشان می‌دهد که وضعیت دهک‌های بالا در بازه زمانی مشخص شده تغییر چندانی نداشته است، اما بخش مهمی از دهک‌های متوسط ​​به زیر خط فقر رسیده‌اند. بسیار نگران کننده

وی ادامه داد: در حالی که هدف رشد اقتصادی برنامه پنجم و ششم 8 درصد بوده است، اما میانگین رشد اقتصادی از سال 1392 تا 1399 حدود 1.7 درصد بوده است. همچنین میانگین رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در این مدت 2.5 درصد بوده است.

پورابراهیمی با اشاره به کاهش موجودی سرمایه کشور در دولت قبل تصریح کرد: متوسط ​​نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هدف برنامه ششم 21.4 درصد بوده است در حالی که در دوره 1391 تا 1398 این میزان بوده است. حدود 2 درصد عملکرد ناکافی رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این دوره منجر به کاهش تراز سرمایه کشور شده است، به طوری که تراز سرمایه برای سال 1397 یازده درصد کمتر از تراز سرمایه سال 1392 است. این موضوع با توجه به تاثیر منفی بر رشد اقتصادی بالقوه اقتصاد ایران در سال های آینده.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از کاهش رتبه کسب و کار ایران در دولت قبل خبر داد و گفت: رتبه ایران در گزارش انجام تجارت بانک جهانی از 145 در سال 2012 به 127 در سال 2019 رسید.

  سقف تراکنش های حساب بانکی چقدر بود؟

رشد 29 درصدی پایه پولی در دولت قبل

وی در خصوص رشد پایه پولی و رشد نقدینگی نیز گفت: نقدینگی در پایان سال 1398 (یک سال مانده به پایان برنامه) به 3476 هزار میلیارد تومان رسید که حدود 22 درصد بیشتر از میزان نقدینگی است. تعریف شده در برنامه ششم برای سال 1400. متوسط ​​رشد سالانه پایه پولی از سال 1392 تا 1392 حدود 21.2 درصد بوده که در سال های اخیر شتاب گرفته و در سال 1399 به 29 درصد رسیده است.

پورابراهیمی همچنین با ارائه آماری از زیان انباشته بانک ها گفت: حساب سرمایه شبکه بانکی در سال های 1397 و 1398 منفی شده است که اقتصاد کشور را با خطرات جدی مواجه می کند. بر اساس آمارهای دقیق، عمده زیان انباشته مربوط به بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی است که حساب‌های سرمایه آنها در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب به ۷۵ و ۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

انتشار 174 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در دولت قبل/تسویه بدهی چالش اصلی دولت سیزدهم است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه انتشار ابزارهای تامین مالی (اوراق مالی) نیز در این مدت 158 برابر شد که نشان دهنده رشد تامین مالی بدهی در این مدت است، گفت: عملکرد دولت از طریق انتشار. از اوراق بدهی در سال 2013 آن صفر بود. در حالی که این رقم در سال 1396 به 56.7 هزار میلیارد تومان و در سال 1399 به 174 هزار میلیارد تومان رسیده که نشان دهنده افزایش چشمگیر انتشار اوراق بدهی توسط دولت دوازدهم است و بازپرداخت آن چالشی اساسی برای دولت سیزدهم محسوب می شود.

  ناگفته هایی از زندگی شخصی شهید مظفری نیا

وی ادامه داد: بر اساس اعلام بانک مرکزی، بدهی خارجی اقتصاد از 6655 میلیون دلار در پایان سال 1391 به 8876 میلیون دلار در پایان خرداد 1398 افزایش یافت.

استقراض رسمی دولت دوازدهم توسط بانک مرکزی و تحمیل اثر تورمی آن بر جامعه

پورابراهیمی با بیان اینکه طبق اعلام بانک مرکزی سقف درآمد ثابت مصوب بودجه سال 1400 549.5 هزار میلیارد ریال بوده که تا پایان خرداد 1400 نزدیک به 97.4 درصد آن توسط دولت استفاده شده است، گفت: مصرف بیش از 97 درصد تراز بودجه در سال 1400 و عدم تسویه تراز سال 1399 نشان از اشغال رسمی دولت دوازدهم توسط بانک مرکزی و تحمیل آثار تورمی آن بر جامعه است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کاهش 7 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی بین سال های 1391 تا 1398 همراه با افزایش تمرکز بازارهای صادراتی نشان دهنده ضعف دیپلماسی تجاری و آسیب پذیری کشور است. صادرات غیر نفتی

دیدگاهتان را بنویسید