پیامدهای جنگ هسته ای برای جهان

11650 خبر اولیه

به گزارش سرمقاله، آنچه این روزها در منطقه کریمه در مرز روسیه و اوکراین رخ می دهد نشان از بیداری خرس روسی و درک آن از دشمن تاریخی غرب دارد. جنگ سرد کنونی با نسخه جدید خود بخشی از نظم نوین جهانی است که در آن توازن قوا تغییر خواهد کرد و امنیت اروپا مختل خواهد شد.

روزنامه عکاظ عربستان سعودی در گزارشی از هیلا الماشو، تحلیلگر سعودی درباره رویدادهای اوکراین، نوشت که روسیه نسبت به حمله هسته ای هشدار داده است تا باعث نگرانی جهان شود. وقوع حمله اتمی اتفاقی است که نه تنها یک کشور و یک منطقه، بلکه امنیت و صلح جهانی را نیز تهدید می کند.

اگر این اتفاق بیفتد، خاورمیانه از خطر در امان نخواهد بود، اما اگر کشورهای اروپایی از اوکراین حمایت نظامی کنند، به منبع تنش تبدیل خواهد شد.

جهان در آستانه تشکیل یک نظم جدید جهانی است. جنگ سرد فعلی با نسخه جدید خود بخشی از یک سیستم جهانی است که در آن توازن قدرت تغییر خواهد کرد. این جنگ یک تضاد منافع است که برای برخی کشورها هزینه خواهد داشت.

روزنامه عکاظ می نویسد: آنچه این روزها در کریمه در مرز روسیه و اوکراین رخ می دهد نشان دهنده بیداری یک خرس روسی و درک آن از دشمن تاریخی غرب است. با این بیداری، روسیه نگران امنیت فضای استراتژیک خود است. آمریکا دیگر ظرفیت و اراده حمایت از مناطق استراتژیک اروپا در مرز روسیه و اروپا را ندارد. اروپا و سایر نقاط جهان دیگر امن نخواهند بود.

پایان /

  شاخ مالیات مجازی خود را آماده کنید

دیدگاهتان را بنویسید