چرا فملی تصمیمات جدید هیات مدیره را از سهامداران پنهان می کند؟

15276 خبر اولیه

به گفته ویراستاران چرا شرکت ملی مس (فملی) تصمیمات جدید هیات مدیره را که مستقیما منافع سهامداران را تحت تاثیر قرار می دهد منتشر نمی کند.

شنیده ها از استان کرمان حاکی از آن است که هیئت مدیره جدید فملی قصد دارد قراردادهای گذشته را که حدود 10 درصد از تولید کنسانتره شرکت ملی مس را شامل می شود، دوباره مذاکره کند و خواستار لغو قراردادها بدون هیچ جایگزین معتبری شده است.

لغو این قراردادها بدون جایگزینی برای آنها، تولید و سودآوری شرکت ملی مس را کاهش داده و EPS شزکت را تحت تاثیر قرار می دهد که باعث کاهش قیمت سهام می شود و قوانین بازار سرمایه، شرکت ملی مس را در این زمینه می طلبد. روشن است

پایان/

  دومین معدن بزرگ مس در جهان شروع به کار کرد

دیدگاهتان را بنویسید