چرا یک رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی با مردم خود را نادیده گرفت؟

به گزارش تحریریه، این موضوع به صورت جدی از سوی رسانه ها و کارشناسان مطرح شده است که چرا سیدابراهیم رئیسی در گفت و گوی تلویزیونی با مردم از خود غافل شد و به ارائه تیم اقتصادی کابینه سیزدهم در موضوع خودرو اشاره ای نکرد. واردات، که شوخی است، یک تمام عیار درست کرده است، نیست.

به سختی می توان باور کرد که در ایران کسی وجود داشته باشد که تأثیر منافع قدرتمند سیاسی و رانتی و وجود اغراض باطنی را در دستورالعمل صادر شده برای واردات خودرو که به صراحت نوشته شده بود انجام نشود، انکار کند.

نه رسانه ملی که از بی انگیزگی برای تامین منافع مردم رنج می برد و نه رئیس جمهور که قرار است منافع مردم را تامین کند در روز روشن در حبر 21 به موضوع واردات خودرو و تخلفات اشاره ای نکردند. گفت و گو با مردم و آنها وانمود کردند که گوش نمی دهند که نشان می دهد در چنین شرایطی نمی توان به بهبود وضعیت اقتصادی کشور امیدوار بود، زیرا عنصر شفافیت در تصمیم گیری ها را در تصمیمات مسئولان دولتی نمی بینیم. .

بنیانگذار تصمیمات دولت سیزدهم در بازار خودرو، هر جریانی که باشد، نتیجه آن در حساب رئیس جمهور ثبت می شود که می تواند به سرعت وارد موضوع شود و بلافاصله مقررات واردات خودرو را تغییر دهد؛ بازگشت به اساسنامه 2013؛ و عدم کشاندن آن به بوروکراسی دولتی در وزارت صمت و … که آن را دستخوش گذر زمان خواهد کرد، بازار را به دوره کاهش شدید انتظارات تورمی و نصف شدن قیمت خودرو در بازار کشور سوق خواهد داد. که در این مرحله بعد از ناآرامی های اخیر حائز اهمیت است.

پای محمد محبر معاون اول رئیس جمهور در این معرکه است چرا که وقتی بخشی از نمایندگان عزم عزل و عزل سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت ناکارآمد به دلیل بر هم خوردن بازار خودرو و… را جزم کردند. تقسیم وزارت صمت بدون حضور رئیس جمهور! افشا شده و با هماهنگی قالیباف، رئیس مجلس به صورت ابهام‌آمیز و متهم به غیرقانونی، استیضاح را پخش کردند و از برکناری فاطمی امین از کابینه جلوگیری کردند و با تمکین به زمان، باعث شدند که با وجود وخامت اوضاع داخلی. بازار خودرو یکی از اخراجی فاطمی آمین چیزی نمی گوید.

  دوازدهمین عامل مخارج دولت در جدول اصلی

با توجه به عملکرد دولت سیزدهم در یک سال اخیر، شکی نیست که یک حرکت قدرتمند در دولت قصد ندارد اجازه دهد:

  1. به خودروسازان داخلی واگذار شود.
  2. خودرو باید وارد شود.
  3. قیمت خودروهای تولید داخل باید کاهش یابد.

و برنامه های پنهان دیگری وجود دارد که مختصات او هر چه باشد باعث تداوم افزایش شدید قیمت ها در بازار داخلی می شود و به دلیل تردد خودروهای فرسوده و عقب مانده در خیابان ها افراد بیشتری را فقیرتر و احساس فقر می کند. ایران تشدید شد.

احساس فقر و نارضایتی در داخل به دلیل بحران کارآمدی ایجاد می شود که مولفه اول آن ساختمان مسکونی و مولفه دوم خودروی شخصی است که از سال 1391 در هر دو حوزه حکومتی کار زیانباری داشته است.

دلیل تصمیمات دولت سیزدهم در بازار خودرو هر چه باشد نتیجه آن به ضرر رئیس جمهور محترم است که می توانند به سرعت وارد موضوع شوند و بلافاصله قوانین واردات خودرو را تغییر دهند. بازگشت به اساسنامه 2013؛ و عدم رسیدگی وی به بوروکراسی دولتی در وزارت صمت و غیره که وی را دستخوش گذر زمان خواهد کرد، بازار را به دوره کاهش شدید انتظارات تورمی و نصف شدن قیمت خودرو در بازار داخلی سوق خواهد داد. که در مرحله کنونی پس از آخرین ناآرامی ها از اهمیت مضاعفی برخوردار است.

نادیده گرفتن رئیس جمهور در گفتگو با رسانه ها مشکلی را حل نمی کند زیرا به مرور زمان اوضاع بدتر می شود و با تصمیمات انحصاری و ضداقتصادی دلیلی برای بهبود وضعیت صنعت و بازار خودرو وجود ندارد. از تیم اقتصادی دولت رئیسی باید به این سوال توجه کند که در پایان سال 1401 و با وخامت بازار خودرو و اگر قیمت پراید تا سال 1404 به 500 میلیون تومان برسد چه پاسخی برای مردم خواهد داشت که اگر ریل این کار را انجام دهد قطعا به آن خواهد رسید. تغییر نمی کند که نتیجه انتخابات چه خواهد شد.

  گزارش وزیر اقتصاد و دارایی از درآمدها و هزینه های کشور در سال 1400

به رئیس جمهور گزارش بدهم که ایران خودرو و سایپا، کراس اوورهای آریا و ریرا در سال 1402 تولید می شود و معجزه ای رخ می دهد و مردم از خودروسازان داخلی خوشحال می شوند، پس بهتر است امروز و فردا این کار را انجام دهید تا آن زمان! این نشان می دهد که تیم اقتصادی دولت شناخت حداقلی از اقتصاد و بازار خودرو ندارد.

عرضه این دو ماشین دستکاری شده یعنی. ریرا و آریا در قشر خاصی که قطعا کیفیت متوسطی ندارند حتی یک درصد هم رضایت مردم را از خودروسازان افزایش نمی دهند و نمی توانند بحران صنعت خودرو را که به یک بحران امنیتی تبدیل شده است حل کنند.

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید