چه کسی از قیمت ارز شوک اجاره بها خواهد گرفت؟

10091 خبر اولیه

این رویه برای همه شرکت های صنعتی و معدنی ایران یکسان است.
این 4 تصویر قسمت درآمدی گزارش هیات مدیره 4 شرکت قوی ایرانی است؛
کل رشد درآمد آنها به رشد قیمت دلار و نرخ ارز جهانی بستگی دارد!
این بدان معناست که اقتصاد ایران کاملاً دلاری شده است. و به همین دلیل است که همه در صدد افزایش قیمت دلار هستند!

به هر حال، دولت باید برای مقابله با این رویه وارد عمل شود. واضح است که در چنین شرایط اقتصادی نمی توان به کاهش تورم امیدوار بود. زیرا هدف تولیدکنندگان افزایش قیمت دلار است! و بدتر از آن مشاوران این شرکت ها به دولت می گویند که بیا کمکشان کند تا سودشان پایین نیاید و حباب های بورس تراوش کنند!

قرار بود تغییر روش حکومت به نفع معیشت مردم عادی باشد. نه مستبدان، نه سرمایه داران اقلیت، نه رانت خوارانی که هزینه هایشان ریالی و درآمدشان دلاری است، نه شرکت هایی که دنبال سودهای واهی هستند و بی زحمت از محل رشد قیمت می فروشند.

آقای رئیس جمهور،
سیاست گذاری برای بهینه سازی معیشت جامعه.

پایان/

  16 میلیون تومان جریمه برهنگی

دیدگاهتان را بنویسید