چه کسی واحدهای تولیدی را درو می کند؟

به گزارش سرمقاله، مهدی عسگری نماینده مردم کرج، فردیس و استهارد در مجلس شورای اسلامی در توییتی نوشت:

برای مبارزه با تورم، دولت باید تولید نقدینگی توسط بانک ها را کنترل کند. بانک هایی که بدهی ایجاد می کنند و بدون حمایت پول به واحدهای تولیدی تزریق می کنند، به آنها بدهکار هستند، آنها را تصرف می کنند و در نهایت می بندند. تا خرداد ماه امسال یک هزار و 793 مورد توسط بانک ها تملک شده بود که از این تعداد 1043 مورد غیرفعال شده بود.

تا پایان خردادماه امسال 600 واحد متعلق به بانک کشاورزی، 338 واحد متعلق به بانک ملی، 249 واحد متعلق به بانک ملت، 119 واحد متعلق به بانک سپه، 151 واحد متعلق به بانک صادرات، 122 واحد متعلق به بانک تجارت است. 64 سهم متعلق به بانک صنعت و معدن و 63 سهم متعلق به بانک توسعه است.

11435 خبر اولیه

پایان /

  شنیدن صدای انفجار در تل آویو

دیدگاهتان را بنویسید