چگونه مجیدرضا رهنورد قاتل شد؟!

صحبت های تامل برانگیز قاتل مشهدی قبل از اعدام، درباره اتفاقات و چگونگی این جنایت.

  تهران بدون تقصیر خودش؛ 33000 ساختمان خطرناک

دیدگاهتان را بنویسید