چگونه مجیدرضا رهنورد قاتل شد؟!

صحبت های تامل برانگیز قاتل مشهدی قبل از اعدام درباره اتفاقات و چگونگی این جنایت.

  قدرت خرید غذای مستمری بگیران دو میلیون تن کاهش یافته است

دیدگاهتان را بنویسید