کابل و تهران بر اساس موافقتنامه هیرمند با پرداخت مالیات آب ایران موافقت کردند

کابل و تهران بر اساس موافقتنامه هیرمند با پرداخت مالیات آب ایران موافقت کردند

  تورم نان در اروپا 6 برابر شد + نمودار

دیدگاهتان را بنویسید