کابینه افزایش حقوق بازنشستگان را تصویب کرد

10895 خبر اولیه

بر اساس این تبصره، طبق مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی، افزایش مستمری مستمری بگیران تامین اجتماعی هر ساله به تصویب هیأت وزیران می رسد تا حداقل مستمری کمتر از حداقل دستمزد مصوب در همان سال نباشد. سال

بر اساس مصوبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۲ شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ به ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تن در ماه رسید.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران مقرر شد:

با توجه به حداقل دستمزد مستمری بگیران، از کارافتادگان و مستمری عمومی بازماندگان تامین اجتماعی که به موجب قوانینی مانند ماده. 96 و 111 قانون کار طبق قوانین مربوطه و مصوب شورای عالی کار نباید از حداقل دستمزد کمتر باشد. حداقل دستمزد کارکنان تعیین و با افزایش 4 درصدی 57 واحدی همراه خواهد بود به طوری که کمتر از 5 میلیون و 580 هزار تن نباشد. در مورد مستمری از کارافتادگان و سایر اشخاصی که مستمری آنها به نسبت سنوات بیمه تعیین می شود به همان نسبت و بر اساس مصوبه فوق افزایش می یابد.

همچنین بر اساس حکم قانون بودجه سال 1401 (مصوب مجلس شورای اسلامی) در خصوص صندوق های بازنشستگی مختلف (بر اساس افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان) و به منظور ایجاد هماهنگی در پرداخت حقوق در کلیه موارد. صندوق های بازنشستگی، برای این دسته از مشمولانی که در صورت بیش از حداقل دریافتی، 10 درصد افزایش اعمال می شود. به منظور حمایت از معیشت مستمری بگیران بالاتر از حداقل، علاوه بر ده درصد فوق، ماهانه مبلغ 650 هزار تن (درآمد ماهانه ده میلیون تن) پرداخت می شود.

پایان /

  همه پمپ بنزین های کشور کار نمی کنند

دیدگاهتان را بنویسید