کاهش جدی یارانه برق برای برخی مشترکان

8885 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس درباره کاهش یارانه مشترکان پرمصرف برق گفت: امروز افزایش 115 درصدی تعرفه برق مناطق عادی از پله دوم تا سوم را داریم. ششم، افزایش تعرفه تنها حدود 20 تا 30 درصد است.

ملک الشریعه نیاسر ادامه داد: آنچه در حال حاضر به عنوان تعرفه هزینه های انرژی مانند برق و گاز در جامعه اعمال می شود نه تنها ناعادلانه نیست بلکه حتی ظالمانه است.

وی تاکید کرد: زیرا میزان یارانه هایی که به نفع اقشار مرفه و پرمصرف جامعه است از اقشار پایین جامعه بیشتر است در حالی که اقشار پایین به این یارانه نیاز بیشتری دارند.

پایان /

  دکتر سید مهدی حسینی به عنوان قائم مقام مدیرعامل بانک سپه معرفی شد

دیدگاهتان را بنویسید