کاهش سرعت رشد مسکن نقطه به نقطه

براساس اعلام بانک مرکزی، در ماه مورد گزارش، متوسط ​​قیمت خرید و فروش هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 342.7 میلیون ریال بوده که نسبت به ماه قبل 2.4 درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل 16.9 درصد افزایش داشته که نسبت به رشد نقطه به نقطه فروردین 1400 (معادل 91.7 درصد) بسیار کمتر بوده و نشان دهنده کندی نرخ رشد واحدی است. قیمت مسکن در فروردین 1401.

گزارش «توسعه بازار مسکن در تهران در فروردین ماه 1401» که برگرفته از آمار خشن سامانه ثبت معاملات ملکی کشور است، توسط دفتر تحقیقات و سیاستگذاری اقتصادی مرکز تهیه و منتشر شده است. بانک.

گزارش توسعه بازار معاملات تهران در فروردین 1401 برگرفته از آمار خام سامانه ثبت اسناد و املاک کشور از دفتر تحقیقات و سیاستگذاری اقتصادی بانک مرکزی.
تهیه و منتشر شد. بر اساس این گزارش:

در فروردین ماه سال 1401 تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 3.4 هزار واحد مسکونی محدود شد که نسبت به ماه قبل 49.9 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 63.7 درصد کاهش داشته است.
بزرگنمایی را نشان می دهد.

متوسط ​​قیمت خرید و فروش هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران در ماه مورد گزارش، 342.7 میلیون ریال بوده که نسبت به ماه قبل 2.4 درصد کاهش نشان می دهد. همچنین این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل 16.9 درصد افزایش داشته است که نسبت به رشد نقطه به نقطه فروردین 1400 بسیار کمتر از 91.7 درصد بوده که نشان دهنده کندی رشد نقطه به نقطه است. قیمت مسکن در فروردین 1401.

  آزادسازی 40 هکتار از اراضی ساحلی جزیره هرمز

1- حجم معاملات مسکن

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران بر اساس عمر ساختمان ها در فروردین 1401 نشان می دهد که از مجموع 3427 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت دارای سهم هستند.
28.7 درصد بیشترین سهم را دارند. اما این سهم نسبت به فروردین ماه سال گذشته حدود 6.3 واحد درصد کاهش داشت، در مقابل سهم واحدهای مسن در گروه های «11 تا 15» و «بیش از 20» افزایش یافت.

12887 خبر اولیه

توزیع تعداد معاملات به تفکیک مناطق مختلف تهران در فروردین 1401 نشان می دهد که از بین مناطق 22 گانه تهران، منطقه 5 با سهم 15.6 درصدی از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین در ردیف های بعدی مناطق 10 با سهم 10.7 درصد و مناطق 2 و 4 با سهم مشابه 8.0 درصد قرار دارند.

12888 خبر اولیه

2- تغییرات قیمت واحدهای مسکونی معامله شده در تهران

متوسط ​​قیمت هر مترمربع مسکن معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران در فروردین ماه 1401 معادل 342.7 میلیون ریال بوده که نسبت به ماه قبل 2.4 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 16.9 درصد افزایش نشان می دهد.

12889 خبر اولیه

در بین مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکن معامله شده به مبلغ 751.6 میلیون ریال متعلق به منطقه یک و کمترین آن با 157.7 میلیون ریال متعلق به منطقه 18 است.

این ارقام نسبت به ماه مشابه سال 1400 به ترتیب 12.5 و 17.3 درصد افزایش نشان می دهد.

12890 خبر اولیه

3- سایر شاخص های آماری بازار املاک

  جام جهانی فوتبال در قطر، ایران در کانادا!

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران در فروردین ماه 1401 نشان می دهد که از نظر متراژ، واحدهای مسکونی با زیربنای کمتر از 80 متر مربع 56.3 درصد از معاملات را تشکیل می دهند. همچنین 59.3 درصد از واحدهای مسکونی با قیمت کمتر از میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این ماه به مبلغ 342.7 میلیون ریال معامله شد و 45.3 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی زیر 2.0 میلیارد تن در هر واحد اختصاص داشت.

12891 خبر اولیه

12892 خبر اولیه

4- تغییرات اجاره بها

بررسی شاخص مسکن اجاری در تهران و کل مناطق شهری در فروردین ماه 1401 نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 45.6 و 50.1 درصد افزایش نشان می دهد. لازم به توضیح است که رشد ماهانه این شاخص در فروردین ماه در تهران و تمامی مناطق شهری یکسان و معادل 8.0 درصد است.

12893 خبر اولیه

4- خلاصه

تعداد معاملات انجام شده در تهران در فروردین ماه 1401 به 3.4 هزار فقره محدود شد که نسبت به ماه قبل 49.9 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 63.7 درصد افزایش نشان می دهد.

در این ماه متوسط ​​قیمت فروش هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران 342.7 میلیون ریال بوده که نسبت به ماه قبل 2.4 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 16.9 درصد افزایش نشان می دهد. رشد نقطه به نقطه آوریل 1400 بسیار کمتر است، معادل 91.7 درصد.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در تهران در فروردین ماه 1401 با توجه به عمر ساختمان نشان می دهد که بیشترین سهم دارای واحدهای مسکونی تا 5 سال ساخت با سهم 28.7 درصد است.

  تورم ماهانه در حال کاهش است روند نزولی پایه پولی و نقدینگی همچنان ادامه دارد

همچنین در ماه مورد بررسی، شاخص مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 45.6 و 50.1 درصد افزایش نشان می دهد. لازم به توضیح است که رشد ماهانه این شاخص در فروردین ماه در تهران و تمامی مناطق شهری یکسان و معادل 8.0 درصد است.

12894 خبر اولیه

پایان /

دیدگاهتان را بنویسید