کاهش وابستگی به نفت با تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی

13358 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، جعفری رئیس کل اقتصاد سازمان برنامه و بودجه با اشاره به برگزاری نشست تخصصی برنامه هفتم در حوزه دیپلماسی اقتصادی گفت: این نشست با هدف رسیدگی به چالش های پیش روی در حوزه اقتصادی برگزار می شود. دیپلماسی با حضور کارشناسان اقتصادی وزارت امور خارجه، امنیت، وزارت کشاورزی و فعالان بخش خصوصی برگزار و پیشنهادات مهم این برنامه در برنامه هفتم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به انتخاب دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه گفت: دیپلماسی اقتصادی و گسترش بازارهای اقتصادی یکی از مهم ترین راه های برون رفت از بحران است و در این راستا جلسات مستمر و ده ها ساعت کار پژوهشی در سازمان برنامه و بودجه انجام می شود.

رئیس کل اقتصاد کشور پرداختن به موضوع توسعه از منظر سیاست خارجی با استفاده از سازوکارهای دیپلماسی اقتصادی را بسیار مهم عنوان کرد و ادامه داد: اولویت بندی و اهداف کلان و راهبردی در برنامه هفتم باید بر «تحریک چرخه» متمرکز شود. قدرت ملی» و «تعیین جایگاه ایران در نظام اقتصادی بین‌الملل»؛ زیرا بدون سرمایه‌گذاری خارجی و دسترسی به بازارهای جهانی، دستیابی به رشد اقتصادی هدفمند امکان‌پذیر نخواهد بود.

جعفری با بیان اینکه آمار اولویت ها و اهداف دیپلماسی اقتصادی برای طرح در برنامه هفتم تکمیل شده است، تصریح کرد: با نگاه به کشورهای منطقه به ویژه همسایگان و ظرفیت داخلی کشور، اقتصاد بر روی آن قرار می گیرد. راه و دستیابی به اهداف ذکر شده در هفتمین برنامه توسعه بلند مدت، دور از ذهن است.

رئیس کل اقتصاد با تاکید بر اینکه با استفاده از دیپلماسی اقتصادی، سهم ایران در اقتصاد جهانی افزایش می‌یابد، گفت: در برنامه هفتم، قوانین برای دسترسی کسب‌وکار ملی به بازارهای جهانی تسهیل و تعامل اقتصادی با کشورهای همسایه افزایش می‌یابد. .

  فردا آخرین مهلت ثبت نام / آزمون دکتری است. مارس

وی درباره اهداف دیپلماسی اقتصادی در برنامه هفتم توسعه نیز گفت: سال هاست که اقتصاد کشور بر منابع نفتی متمرکز شده است که با استفاده از ظرفیت اقتصاد ملی در حوزه دیپلماسی اقتصادی، وابستگی به نفت در طول اجرای برنامه 7 طرح من کاهش یافته و پس از چندین دهه سایه سنگینی بر آن وارد شده است، نفت از بودجه کشور کم می شود.

جعفری با بیان اینکه در برنامه هفتم به صادرات و مشوق های صادراتی توجه ویژه ای می شود افزود: برای افزایش قدرت نفوذ در منطقه باید به سمت افزایش تجارت خارجی حرکت کنیم.

بر اساس این گزارش، صفری معاون اقتصادی وزارت امور خارجه ضمن تشریح برنامه های در دست اقدام این وزارتخانه به ویژه در زمینه تسهیل روابط اقتصادی برای نهادهای اقتصادی کشور گفت: توسعه با همکاری هماهنگ نهادها و تعامل با کشورهای هدف.

وی با اشاره به اقدامات وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی، گفت: بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، «در زمینه سوآپ، نفت، گاز و کالا با کشورهای مشترک المنافع، موفقیت هایی حاصل شده است. محقق شده و لازم است برنامه عملیاتی تفصیلی در این مناطق با ارائه مصوبات لازم در برنامه هفتم وجود داشته باشد.

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید