کاهش 14 تا 17 درصدی تورم ماهانه دهک‌های سوم با درآمد پایین

گروه اقتصادی _ رجانیوز: گزارش مرکز آمار نشان می دهد که شوک تورمی ناشی از حذف رانت ارزی 4200 تومانی برای 3 دهک جامعه کم درآمد به طور کامل برطرف شده است.

به گزارش رجانیوز به نقل از ایرنا، خردادماه امسال آثار شوک تورمی ناشی از حذف رانت ارزی 4200 تومانی در آمار تورم ظاهر شد. در نتیجه این سیاست تورم ماهانه دهک اول (کم درآمدترین قشر جامعه) به 19.5 درصد رسید.

در خرداد ماه تورم ماهانه دهک های دوم و سوم به ترتیب به 17.9 و 16.6 درصد رسید.

bnjof 1 خبر اولیه

این در حالی است که گزارش های مرکز آمار نشان می دهد در ماه های پس از خرداد، تمامی شوک تورمی ناشی از حذف رانت 4200 تومانی اقشار کم درآمد جذب شده است.

تورم ماهانه دهک های اول، دوم و سوم شهریور ماه به ترتیب به 2.1، 2.2 و 2.2 درصد رسید و نسبت به خردادماه 17.4 درصد، 15.7 درصد و 14.4 درصد کاهش داشته است.

نکته مهم دیگر این است که در مرداد و شهریور امسال میانگین تورم ماهانه 3 دهک های کم درآمد جامعه بسیار کمتر از زمان اجرای سیاست ارزی 4200 تومانی است.

از ابتدای سال 1397 تا اردیبهشت 1401 که سیاست ارزی 4200 تومانی اجرا شد، میانگین تورم ماهانه 3 دهک جامعه کم درآمد حدود 2.8 درصد بوده است.

این در حالی است که در دو ماه گذشته (مرداد و شهریور 1401) با اثرات شوک تورمی ناشی از حذف ارز 4200، میانگین تورم ماهانه دهک اول 1.8 درصد، دهک دوم 1.9 درصد و دهک سوم بوده است. دهک 2 درصد بود.

akmwe 14010706000250 Test NewPhotoFree خبر اولیه

  شرط جدید ارائه تسهیلات بانکی

دیدگاهتان را بنویسید