کدام کشورها گاز اروپا را تامین می کنند؟

8842 خبر اولیه

بر اساس این سرمقاله، اهرم گاز قدرتمند در دست روسیه، شجره نامه تامین کنندگان بزرگ گاز اروپا را مهم کرده است، زیرا می تواند تا حد زیادی برندگان و بازندگان اقتصادی و استراتژیک تنش ها در شرق اروپا را نشان دهد.

مهمترین تامین کنندگان گاز اروپا عبارتند از:

روسیه: 46.8 درصد.
نروژ: 20.5%
الجزایر: 11.6.
ایالات متحده آمریکا: 6.3٪
قطر: 4.3%
انگلستان: 3.7.
نیجریه: 3.1.
لیبی: 1.0.
ترینیداد و توباگو: 0.8%.

پایان /

  تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران در حمایت از شورشیان/به نام حقوق بشر برای شورشیان

دیدگاهتان را بنویسید