کنترل تورم در اولویت ستاد اقتصادی دولت است

به گزارش رجانیوس، سخنگوی اقتصادی دولت گفت: کنترل تورم همچنان یکی از اولویت های ستاد اقتصادی دولت است و این اقدامات با تلاش دستگاه های اقتصادی دولت در حال انجام است.

سید احسان هندوزی وزیر اقتصاد و دارایی روز سه شنبه برای اولین بار به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت در نشستی با خبرنگاران در ساختمان کوثر حضور یافت و گفت: دو فصل را در مقدمه ارائه خواهم کرد. کلان و دوم آماده سازی برای اجرای اصلاحات سیاست توسعه است. در قسمت اول ستاد اقتصادی دولت تلاش کرد تا ثبات کلان اقتصادی را تضمین کند، تورم حدود 59 درصدی داشتیم که امروز به 46 درصد کاهش یافت.

وی افزود: در شهریور 1400 با حدود 80 درصد هزینه های تولید مواجه بودیم که امروز 51 درصد کاهش یافته است، البته این وضعیت مساعد نیست و کنترل تورم همچنان جزو اولویت های ستاد اقتصادی دولت است.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: تلاش کرده ایم با نوآوری به بخش های تولیدی و سرمایه گذاری کمک کنیم و فضای کسب و کار را بهبود دهیم. همچنین در زمینه تحولات در زمینه موتورهای تورم زایی، اقداماتی برای کنترل دقیق کسری و تورم تراز عملیاتی دولت انجام شده است.

با شفافیت مالی، به سمت مالیات های هوشمند رفته ایم

وی افزود: شفاف سازی در حوزه مالیاتی ایجاد شده تا به سمت مالیات های هوشمند حرکت کنیم و در اقدامی بسیار جدی توانستیم در سال گذشته 50 درصد مودیان را شناسایی کنیم.

هندوزی افزود: سیاست مهار تورم همچنان یکی از اولویت های ستاد اقتصادی دولت است و این اقدامات با تلاش دستگاه های اقتصادی دولت در حال انجام است. اصلاحات اقتصادی چهار ساله دولت مستلزم رویکردهای اولیه تحول بود و باید پروژه ها به مجلس ارائه می شد و زیرساخت ها برای شروع سریعتر روند تحول آماده می شد.

  حمایت چین و روسیه از پیشنهادهای سازنده ایران در وین / کشورهای غربی از جمله آمریکا پیشنهاد خلاقانه ارائه نمی کنند

وی ادامه داد: برای کمک به تولید، سرمایه گذاری و بهبود شرایط کسب و کار اقدامات ویژه ای انجام داده ایم. ایجاد پورتال تجاری راهی عملی برای توسعه اقتصاد کشور بود.

با حمایت مجلس کسری بودجه قبلی را جبران کرده ایم

سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: به دولت توصیه شد با آغوش باز اقدام کند اما تلاش ما بر این بود که صادقانه اقدام کنیم و با وجود کسری بودجه این کار را انجام دهیم. از جیب مردم پول در می آوردیم و قدرت خرید خانوارها رو به کاهش بود، اما من اصرار کردم و مجلس را با خودم بردم تا کسری بودجه سابق را جبران کنم.

هندوزی گفت: گزارش رئیس کل بانک مرکزی این است که با توجه به ترازنامه و سایر ابزارهای موجود، سرعت موتورهای تولیدی رو به افزایش است. رویکرد دولت در فروش با حداقل فساد مالی و اقتصادی قابل توجه است.

دیدگاهتان را بنویسید