گروسی باید از اظهارات رسانه ای با مضامین سیاسی فاصله بگیرد

به گفته رجانی، سخنگوی و معاون بین الملل، حقوقی و امور مجلس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: به رافائل گروسی مدیرکل آژانس دوست توصیه می کنم از اظهارات رسانه های غیرحرفه ای و با انگیزه سیاسی دوری کند. “

بهروز کمالوندی درباره آخرین اظهارات مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: ادامه دهید. بدیهی است که اینجا عرصه ای برای چنین تعاملات رسانه ای نیست.

وی ادامه داد: از مدیرکل آژانس به عنوان رئیس یک نهاد حقوقی بین المللی انتظار می رود از اظهارات و مواضع سیاسی فاصله گرفته و مراقب اظهارات خود باشد تا روابط بین اعضای آژانس پیچیده نشود.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: بدون تردید برخی اظهارات غیرسازنده و مواضع سیاسی اوضاع را پیچیده خواهد کرد.

  قیمت پراید در بازار ایران نزدیک به قیمت پراید در بازار سوریه است

دیدگاهتان را بنویسید