گشایش یارانه 430 هزار تنی پس از حذف ارز 4200

6067 خبر اولیه

بر اساس سرمقاله، هادی قوامی، معاون حقوقی وزیر اقتصاد از پرداخت ۴۳۰ هزار تن یارانه از حذف ۴۲۰۰ دلار خبر داد.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به نابرابری در توزیع یارانه های پنهان بین مردم گفت: مجموع یارانه پنهان ماهانه برای هر نفر یک میلیون و 350 هزار تن است.

قوامی با اشاره به توزیع یارانه بنزین در سال 99 گفت: در بخش یارانه های پنهان به طور مستقیم تا دهک دهم جامعه حدود 28 هزار میلیارد تن یارانه بنزین و دهک اول 1.650 میلیارد تن یارانه بنزین مصرف کردند. یارانه های پنهان کشور حدود 60 درصد تولید ناخالص داخلی سرانه ایران است.

پایان /

  اردوغان فریب توصیه های اقتصادی غرب را نخورد!

دیدگاهتان را بنویسید