یارانه 4000 دلاری برای نیمی از جمعیت آمریکا

به گزارش تحریریه، پایگاه خبری «بانکینگ ریتیس» نوشت، در سال های 2020 و 2021 چندین بسته محرک از سوی دولت آمریکا برای کمک و رفع نیازهای جدی شهروندان ارائه شده است. تنها در سال 2020، مبلغ هنگفت 271.42 میلیارد دلار در قالب نزدیک به 162 میلیون پرداخت ارسال شد که به طور متوسط ​​1676.02 دلار به گیرنده ارائه شد.

در حالی که در سال 2021 فقط اندکی بیشتر پرداخت شد – حدود 163.5 میلیون – مجموع پرداختی تقریباً به 390 میلیارد دلار یا 2384.55 دلار برای هر گیرنده رسید.

در مجموع، متوسط ​​آمریکایی ها در طول دو سال 4060.58 دلار دریافت کردند.

14340 خبر اولیه

با این حال، مبالغ دریافتی بسته به ایالت بسیار متفاوت است. ساکنان یوتا نزدیک به 4700 دلار به عنوان محرک اقتصادی دریافت کردند که در رتبه اول کشور قرار گرفت.

در همین حال، ماساچوست با میانگین تنها 3806.58 دلار برای هر دریافت کننده در پایین ترین نقطه قرار دارد.

با این تفاسیر به نظر می رسد دولت آمریکا به هر آمریکایی که بسته حمایتی معادل حقوق یک کارمند عادی آن کشور دریافت می کند، یارانه پرداخت کرده است.

GOBankingRates برای تعیین میزان مشوق دریافتی میانگین افراد در هر ایالت، از داده های سرویس درآمد داخلی برای ایجاد تفکیک ایالت به ایالت استفاده کرد.

پایان/

  جزئیات طرح یارانه نان هوشمند

دیدگاهتان را بنویسید