یک واعظ از سازمان کوثر رفت و رکورد 56 ساله شرکت معروف بهبود نیافت!

16772 خبر اولیه

به گزارش سرمقاله، محمدصادق واعظی مدیرعامل هلدینگ کشاورزی پس از یک سال و سابقه ۵۶ ساله عدم افزایش سرمایه شرکت خوراک دام پارس که با نماد قدم در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است، از سازمان اقتصادی کوثر جدا شد. شکسته نشد. ! و بدون تغییر باقی ماند و از این رو مدیران بنیاد شهید همچنان به رکورد خود ادامه می دهند.

واعظی در زمان حضور محمدرضا اسکندری در راس سازمان اقتصادی کوثر که عبدالامیر باروتکوب مدیرعامل هلدینگ کشاورزی بود، به دلایل روشنی که مورد تایید کارشناسان نیز قرار گرفت، به شدت از افزایش سرمایه شرکت خوراک پارس دفاع کرد. دلایل نامشخص دلایل تکمیل نشدن این کار و قدم یکی از عجیب ترین شرکت های بورسی است که در 56 سال گذشته افزایش سرمایه نداشته است.

اینکه چرا واعظی در دوران معاونت هلدینگ کشاورزی کوثر طرفدار جبران انبارها و جذب سرمایه سنگین بود، اما در زمان مدیرعاملی این طرح را اجرا نکرد، همچنان در هاله ای از ابهام باقی مانده است. مشخص نیست این عدم تصمیم گیری به دلیل عدم حاکمیت محمدصادق واعظی است یا ضعف بیش از حد حاکمیت ناصر فخاری، مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر که در یک سال گذشته انتقادات زیادی را به دنبال داشته است.

پایان/

 

Польша

دیدگاهتان را بنویسید