15 پاساژ در تهران به نام شهدا ثبت شده است

صورتجلسه کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر در پنجاه و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اکثریت آرا به تصویب رسید.

به گزارش رجانیوس، نرگس مدنی پور عضو شورای اسلامی شهر تهران در پنجاه و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به تشریح تغییرات نامگذاری خیابان های شهر تهران پرداخت که بر اساس آن با اکثریت آرا خیابان ها نامگذاری شدند. .

به ترتیب کوچه درمانگاه در شهرری، خیابان سلمان فارسی، میدان شهید قشقایی منطقه 20، به نام شهید محمدرضا ابوطالبی، کوچه هشتم فجر در میدان الغدیر شهر مسلمین در منطقه 18 به نام شهید پرویز فرامهری اوگا ب. خیابان شهید عسگری و خیابان شهید بهرامی در منطقه 17 و 18 به نام شهید محمدعلی بایرامی و کوچه قاضی عسگر در خیابان هورداد 15 غرب کوچه شهید اکبرنژاد و به شهید احمد نظری تغییر نام یافت.

همچنین کوچه بهنام واقع در میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام، منطقه 12، به نام شهید احمد کاظمی گاهی، کوچه وارسته، خیابان بهار شمالی، روبروی بیمارستان امام سجاد، منطقه 7، به نام شهید فریدون فراوانی ، کوچه کمالی، خیابان سبلان، خیابان شهید. حسنی، کوچه شهید عیش آبادی در منطقه 8 به نام شهید ابراهیم زینلی و مجموعه ورزشی گل گندم در خیابان شهید حسین زاده نامگذاری شده است. شهید صدوقی در منطقه 17 به نام شهید جاوا شاعری نامگذاری شده است.

کوچه جنت واقع در بزرگراه امام علی، خیابان پیروزی، خیابان افسری آذر منطقه 13 به نام شهید منصور کیاسری، کوچه حمام فیروزه در خیابان پیروزی، خیابان باقری، خیابان زاهد گیلانی در منطقه 13 به نام شهید محمد کریم سرس، کوچه تورج خیابان حضرت ولیعصر (عج) نرسیده به تقاطع پارک وی در منطقه 3 به نام شهید سید کمال قریشی (تورج) و کوچه عطایی در محله فردوس در خیابان امام زمان (عج) منطقه 18 به نام شهید محمد نامگذاری شده است. بحری.

  احتمال لغو باخمن در 22 مارس به دلیل اپیدمی تاج

پس از نامگذاری کوچه جدید شهر ولیعصر، خیابان حسینی، کوچه صاحب الزمان در ربع 18 به نام شهیدان محمدجواد و گلمرضا زینلی، نامگذاری کوچه نهب در خیابان ابوسعید گربی، کوچه رضایی شمالی در محله 18. پس از شهید احمد نیاکی‌سری و نامگذاری کوچه یازدهم در خیابان شیخ بهایی شمالی در منطقه 3 به نام شهید نیازعلی شاهی به تصویب رسید.

دیدگاهتان را بنویسید