150 موشک اسرائیل را نابود می کند

6647 خبر اولیه

بر اساس سرمقاله، المیادین اعلام کرد که اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس در کنفرانس نهرا غریبه در صیدا، لبنان گفت: امروز می بینیم که آزادسازی مسجد الاقصی نزدیک است.

چانیه ادامه داد: در کمتر از پنج دقیقه 150 موشک رژیم صهیونیستی را نابود می کند. غزه پس از چندین سال توطئه دوباره به پا خاست و «ثمره» پرچم مقاومت را برافراشت.

رئیس دفتر سیاسی حماس خطاب به صهیونیست ها گفت: از لبنان که مخالف صهیونیست هاست می گویم آرزوهای شما را نابود می کنیم. شما در قدس و الاقصی جایی ندارید.

اسماعیل هنیه طی دو سه روز گذشته با سید حسن نصرالله رئیس جمهور لبنان دیدار کرده است.

  ایجاد پایگاه جوانان در تمامی وزارتخانه ها

دیدگاهتان را بنویسید