200 هزار میلیارد تومان ارث از بدهی روحانی فقط برای امسال!

گروه سیاسی رجانیوز: اوج فشار باقی مانده بدهی های دولت روحانی از قضا امسال است، بنابراین دولت باید حدود 200 هزار میلیارد تومان از اصل و سود بدهی های دولت روحانی را پرداخت کند.

من گزارش میدم رجانیوز به گزارش کیهان، بازپرداخت بدهی های انباشته دولت قبل به مانعی برای تامین بودجه عمرانی تبدیل شده است.

در این زمینه گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که دولت در سال جاری به طور متوسط ​​ماهانه 16 هزار میلیارد تومان از بدهی های به ارث رسیده از دولت قبل را پرداخت کرده است.

بر اساس این گزارش، در 6 ماهه نخست امسال مبلغ 96 هزار میلیارد تومان وام عمرانی و زیربنایی کشور محقق نشده و از سوی دیگر به همین میزان برای بازپرداخت مابقی بدهی ها هزینه شده است. از دولت قبل مرکز پژوهش های مجلس اخیرا گزارشی را منتشر کرده و پیشنهاداتی را برای اصلاح بودجه کشور ارائه کرده است. در این گزارش برای اولین بار در سال جاری جزئیات اجرای منابع و مصارف بودجه 1401 طی شش ماهه نخست سال جاری منتشر شده است. بر اساس این گزارش منابع و مصارف کشور برای کل سال جاری 1394 هزار میلیارد تومان است که در نیمه نخست سال 710 هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود که 518 هزار میلیارد تومان آن به منابع اختصاص دارد. که 73 درصد است و در قسمت هزینه ای 524 هزار میلیارد تومان کنار گذاشته شده که حکایت از تحقق 74 درصدی دارد. در منابع کشور نیز درآمدهای مالیاتی که برای کل سال 454 هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود با رقم 230 هزار میلیارد تومان 99 درصد محقق شده است. اما درآمد گمرکی تنها برای نیمه اول سال 55 هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود

  تهرانی ها از فرصت وام مسکن استفاده کنند

17.6 هزار میلیارد تومان محقق شد که به این ترتیب 32 درصد آن محقق شد.

بررسی شاخص های عملکرد منابع و هزینه حاکی از تحقق 73 درصدی منابع در نیمه اول سال نسبت به سال های مصوب شش و دوازدهم است. نگاهی به جزئیات منابع نشان می دهد که عدم تحقق منابع عمدتاً به دلیل محل فروش نفت و میعانات و درآمد گمرکی است. این مرکز تحقیقات، برآورد بیش از حد ارقام درآمدی در این دو حوزه را دلیل اصلی محقق نشدن این منابع عنوان کرد. بر اساس این گزارش، کل اعتبار در نظر گرفته شده برای بودجه عمرانی 260 هزار میلیارد تومان است که قرار بود 132 هزار میلیارد تومان آن در نیمه نخست امسال آزاد شود اما در این مدت تنها 36 هزار میلیارد تومان آزاد شد.

نکته حائز اهمیت در ارقام فوق، آرزوی دولت و بیش از همه سازمان برنامه و بودجه برای حفظ تعادل بودجه و مصارف و پرهیز از تامین مالی تورمی است.

در نیمه نخست امسال رقم منابع و مصارف بودجه با اختلاف بسیار ناچیزی در حدود 520 هزار میلیارد تومان متعادل شده است. این نشان می دهد که دولت به هدف خود برای کاهش تورم وفادار بوده و اجازه نداده است که فشارهای تورمی از طریق کسری بودجه افزایش یابد. نگاهی به عملکرد هزینه‌ای دولت در نیمه اول سال جاری نشان می‌دهد که دولت برای جلوگیری از کسری، حتی در تخصیص اعتبارات هزینه‌ای که یکی از اجتناب‌ناپذیرترین بخش‌های هزینه‌ها است، صرفه‌جویی زیادی کرده است.

لحظه بسیار مهم و البته تلخ در این ارقام، عدم اجرای بودجه عمرانی و عمرانی کشور در نیمه اول سال جاری است.

  بلیت فروشی مقدماتی جام جهانی فوتبال 2022 آغاز شد

دولت در نیمه نخست امسال 73 هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی های باقی مانده از دولت قبل پرداخت کرد. همچنین 22 هزار میلیارد تومان بابت سود این بدهی ها پرداخت شد. این ارقام به این معناست که دولت در نیمه اول امسال 95 هزار میلیارد تومان بابت بدهی اولیه و ثانویه دولت قبل پرداخت کرده است. این مبلغ دقیقا برابر با اعتبار تخصیص نیافته ساخت و ساز و توسعه کشور است. اوج فشار باقی مانده بدهی های دولت روحانی از قضا امسال است، بنابراین دولت باید حدود 200 هزار میلیارد تومان از اصل و سود بدهی های دولت روحانی را بپردازد. مبلغی که می توان به جای پرداخت بدهی صرف توسعه زیرساخت ها، ارتقای سلامت، رشد اقتصادی و اشتغال جوانان، بهبود معیشت مردم و رفع محرومیت کرد.

دیدگاهتان را بنویسید