8 سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران منصوب شدند

8 سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف منصوب شدند.

به گزارش رجانیوز به نقل از میزان، 8 سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در کشورهای گرجستان، هند، لبنان، جمهوری چک، لهستان، جمهوری سیرالئون، سازمان ملل متحد در نیویورک و نماینده منصوب شدند. جمهوری اسلامی ایران به سازمان های بین المللی مستقر در ژنو.

محمود ادیب به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در گرجستان

ایرج الهی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند

میتبی امانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان شد

سید مجید کیف‌لبشی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری چک

حسین گریبی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در لهستان

سید خلیل ساداتی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری سیرالئون

امیر سعید ایروانی به عنوان سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک

علی بحرینی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان های بین المللی مستقر در ژنو منصوب شد.

  بدترین میراث دولت قبل - نقد رسانه های تحریریه

دیدگاهتان را بنویسید