9 برنامه و اقدام وزارت اقتصاد در مقابله با جنگ اقتصادی شتاب بیشتری می گیرد

11198 خبر اولیه

به گزارش تحریریه، وزارت اقتصاد و دارایی در اطلاعیه ای اعلام کرد؛ رویکردها و محورهایی که از سال گذشته برای اجرای منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری با رویکردی جهادی، منطقی و فرصت طلبانه آغاز شده را تسریع می بخشد.

وزارت امور اقتصاد و دارایی در این بیانیه ضمن تشکر از بیانات حکیمانه و حمایت رهبر فرزانه انقلاب از اقدامات دولت در یک سال گذشته، رویکردها و محورهای متناسب با اجرای منویات و منویات را اعلام کرد. رهنمودهای مقام معظم رهبری که از سال گذشته با رویکرد جهادی آغاز شد. ، معقول و فرصت طلب تسریع خواهد شد. متن اطلاعیه وزارت اقتصاد و دارایی به شرح زیر است:

با تشکر از سخنان حکیمانه و حمایت رهبر فرزانه انقلاب از اقدامات دولت در یک سال گذشته و تاکید ایشان بر این موضوع که در شرایط کنونی اولویت اصلی همچنان بحث اقتصاد است. وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان یکی از ارکان کلیدی در سیاست گذاری و برنامه ریزی برای مقابله با تحریم های سرکوبگرانه و هسته مرکزی جنگ اقتصادی پیش رو وظیفه خود می داند منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای را قرار دهد. ، در رأس برنامه ها و اقدامات او قرار دارد.
در این راستا وزارت اقتصاد و دارایی با رویکردی جهادی، منطقی و فرصت‌طلبانه، رویکردها و محورهای زیر را که از سال گذشته آغاز شده تسریع خواهد کرد:

1) تلاش خواهد شد تا کلیه اقدامات و برنامه های اقتصادی دولت مطابق با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تنظیم و اجرا شود و داخلی سازی، ترویج و انصاف اساسی اقتصاد تقویت شود.

  چرا سپاه از لیست تروریستی خارج نشد؟/ حذف سپاه از لیست تروریستی پیشنهاد آمریکا به دولت قبل برای پذیرش مذاکرات منطقه ای بود.

2) رفع کمبود منابع مالی کشور و شرکت های تولیدی با تکیه بر تقویت بازار سرمایه، تولید دارایی های دولتی، فروش دارایی های مازاد دولت و انتشار اوراق مالی اسلامی با تاکید بر تامین مالی غیرتورمی دنبال می شود.

3) تحول در نظام مالیاتی کشور به منظور حمایت از فعالیت‌های مولد و مولد، مقابله با فعالیت‌های غیرمولد و سودجویی و توزیع مجدد ثروت در کشور و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی مطابق با اصلاح نظام درآمدهای کشور و کاهش وابستگی به بودجه نفت

4) اصلاحات ساختاری نظام بانکی کشور در راستای خروج بانک ها از فعالیت های بانکی و فروش دارایی ها و دارایی های مازاد و منجمد، شفاف سازی ترازنامه ها و جهت گیری به سمت حمایت از تولید و کسب و کارهای کوچک و متوسط ​​و ایجاد اشتغال.

5) تمرکز بر کنترل تورم از طریق کاهش رشد نقدینگی، اصلاح و هماهنگ سازی سیاست های پولی-مالی و ارزی کشور، کنترل و کاهش عدم تعادل های بودجه ای، بانکی و ارزی، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت انضباط در بخش مالی، پولی و بانکی کشور.

6) ریشه کنی فساد با تکیه بر اصلاحات ساختاری در زمینه فساد، بهبود اقتصاد و شفافیت و سلامت در حوزه های مالیاتی، گمرکی و بانکی کشور.

7) اتخاذ راهبرد مدیریت و مدیریت ریال به منظور مدیریت ارز، مبارزه با پولشویی و شفافیت گردش مالی کلان در کشور.

8) تسریع در افزایش رقابت پذیری اقتصاد ملی و بهبود فضای کلان اقتصادی (جذاب و رقابتی) برای رشد سریع و مستمر سرمایه گذاری، مقررات زدایی و تسهیل شاخص های کسب و کار.

  چه کسی مانع اجرای دقیق قانون ارزشیابی معلمان می شود؟

9) اقدامات لازم از جمله اتخاذ سیاست های منفی و مثبت برای کنترل خروج سرمایه از کشور و ارتقای جذب سرمایه.

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید